Home NEWS

Calendar

...

Designed by:
Dream WEB -Dream WEB-
News
Енергийна сигурност на Югоизточна Европа и национална сигурност PDF Print E-mail
Written by Милена Агопян   
There are no translations available.

Асоциацията на Българските Енергийни Агенции в партньорство с Български минен и енергиен форум организираз международна конференция "Енергийна сигурност на Югоизточна Европа и национална сигурност" под патронажа на Теменужка Петкова, Министър на енергетиката, която ще се проведе на 15.0.2018г в Интер Експо Център София.
Динамичните промени в енергийното развитие на страните - членки на ЕС както и на света и новите заплахи, като рисковете за осигуряване на непрекъснатост на доставките на енергийни суровини  и  енергия, доминирането на геополитическите над икономическите интереси в редица случаи на монополни доставки, както и нарастващите терористични заплахи поставят темата за енергийната сигурност в основата на националната сигурност на държавата. Сигурността на доставките на енергия и енергийни  ресурси става първи приоритет в енергийната политика на страните - членки на ЕС.
Основните цели на конференцията са свързани с дискусии на връзката между националната сигурност и сигурността на доставките и методите и техническите средства за повишаване на тяхната  надеждност  срещу  потенциални  увреждания  и  терористични  атаки на енергийната инженерна инфраструктура ще бъдат другата основна цел на дискусиите.

 

Повече за събитието можете да откриете ТУК.

Програма
:
8:30-9:
0
0
Регистрация и кафе за добре дошли
9:
0
0-9:
30
Откриване и приветствия
Мария Габриел
, Еврокомисар по цифровите технологии - видеообръщение
Красимир  Каракачанов
,  Заместник-председател  на  Министерски  съвет,
Министър на отбраната
Теменужка Петкова
, Министър на енергетиката
Проф. Д-р Валентин Гоев
, Заместник Ректор на УНСС
9:
30
-10:45
Панел  1
:
Основни  изисквания  и  принципи  за  постигане  на  национална
сигурност чрез енергийна сигурност
Модератори: Посл. Елена Поптодорова,
Атлантически Клуб, Посл. Илиян Василев,
България Аналитика
1.
Георги Кръстев
,  Съвет  за  национална  сигурност  към  МС,  България,  Енергетика  и
национална сигурност на България
2.
Проф. Булат Нигматулин,
Русия, Енергийната и национална сигурност на България
– независим поглед отвън
3
. Оливие Маркет
, Президент на
AES
Bulgaria
, Сигурност на електрическите доставки
като част от националната сигурност
4 .
Проф.  Димитър  Димитров
,  УНСС,  България,  Образование,  кадри  и  национална
сигурност
5. Димитър Куюмджиев
,  БЕМФ,
Защита  на  енергийната  инфраструктура  в  България
днес и утре
6 .
Атанас  Радев
,  ЦИНСО-БАН,
Кибер  сигурността  през  очите  на  обикновения
потребител
Дискусия
10:45-11:15
Кафе пауза
1
1
:15-12:45
Панел  2:
Кибер  сигурност  и  физическа  защита  на  енергийна
инфраструктура и превенции от терористични атаки
Модератор:
Проф.  Стефан  Хаджитодоров,  Центъра  за  национална  сигурност  и
изследвания на отбраната, БАН, Проф.Атанас Тасев, БЕМФ
1.
Д-р  Валери  Пъневски
,  ИМСТЦХА-БАН,  Интегрирана  сигурност  и  защита  на
енергийни инфраструктури
2.
Доц. д-р Любов Минчева
, Софийски Университет,
Томас Гариери
,
САЩ,
Незаконен  трафик  на  радиоактивни  материали  и  терористични  заплахи  спрямо
енергийната инфраструктура и доставки. Инструменти за превенция
3.
Стилиян  Георгиев,  Владимир  Върбанов,  Христо  Колев
,  БАН,  Мултимодална
сензорна система за защита на критична инфраструктура
4.
Любомир Иванов
, Пейсейф България, Кибер сигурността вече не е лукс
5
.
Стиляна Петрова
,
D365  for  Field  service,  Innexys
,
Модернизация  и  иновации  при
управлението на ресурси и поддръжката на техническа инфраструктура
Дискусия
12:45-13:30
Коктейл
13:
30
-1
5
:3
0
Панел 3
:
Либерализацията на пазара на природен газ
-
условие за постигане
на регионална енергийна и национална сигурност.
Модератор:Хавиер Фожра, ТОТАЛ България, Камелия Славейкова, ШЕЛ България
1.
Джеиш  Пармар
,  B a r i n g a ,
UK
,
България:  ролята  на  природния  газ  за
декарбонизацията
2.
Давиде Рубини
,
Shell
,
Либерализация на газовия пазар в България
3.
Гари Левсли
,
Petroceltic
,
Ново газово хранилище Галата в България - за повишаване
на регионалната енергийна сигурност и съдействие за либерализацията на пазара на
природен газ
4.
Едуард Блънд
,
Terroleum
,
UK
,
Опит  в  областта  на  българската  петролна  и  газова
ивдустрия
5.
Теодора  Георгиева,
ICGB
,
Статус  на  проекта  за  изграждане  на  газовия
интерконектор България - Гърция
Дискусия
1
5
:30-1
6
:
30
П
a
нел 4
:
Повишаване на енергийната сигурност, опазване на околната среда
и ролята на местните енергийни производства
Модератор: Оливие Маркет,
AES
Bulgaria
, Посл.Петър Попчев
1
.
СтанчоАндреев
,  Приноса  на  топлоелектрическите  централи  в  района  на  „Марица
изток“ за енергийната сигурност и новите екологически предизвикателства
2
.
Лияна Аджарова
, АБЕА, Ролята на местните власти в дългия път към енергийната
сигурност
3
.
Юлиян  Попов
,  Коалиция  за  климата,  Проекта  на  Европейския  съюз  „Въглищни
региони в преход“ и бъдещето на комплекса „Марица изток“
4
.
Д-р  Валентин  Георгиев
,  БЕМФ,
Д-р  Атанас  Василев
,  ИО-БАН,
Prof.  Dr.  Klaus
Wallmann
,  GEOMAR,  Германия,    Оползотворяването  на  залежите  на  газ  -  хидрати  в  Черно
море – възможност за повишаване на енергийната сигурност на региона
5
.
Проф. В.Балинов
, БЕМФ,
Доц.
В.Велев
, МГУ, България,
Собствените източници на
нефт и природен газ в България
-
днес и утре
Дискусия
16:30-16:45:
Кафе пауза
16:45-17:30:
Окончателни дискусии и заключения
Горещи теми:
За ефективна диверсификация на доставките на природен газ и създаване на газов хъб,
Христо Казанджиев,
БЕМФ
Приноса  на  нова  ядрена  мощност  в  България  за  енергийната  сигурност–  „за“  и
„против“,
Проф. Атанас Тасев,
БЕМФ
Панелисти
:
Иван Хиновски ,
БЕМФ - модератор
Ka
мелия Славейкова
,
Shell
България
Георги Кръстев
, Съвет за национална сигурност към МС
X
авиер Фожра
,
TOTAL
Bulgaria
Пламен Денчев
,
ASM
-
BG
Investment
AD
O
ливие Маркет
,
AES
Bulgaria
Христо Казанджиев
, БЕМФ
Проф. Атанас Тасев,
БЕМФ
Посл. Илиан Василев,
IES
 
Financing Energy Efficiency in Central and South-Eastern Europe PDF Print E-mail
Written by Милена Агопян   

Dear Ladies and Gentlemen,

The European Commission, in partnership with the Bulgarian Ministry of Energy and the UN Environment Finance Initiative is organising a regional conference on financing energy efficiency in Bulgaria and other countries from Central and South-Eastern Europe, which will take place in Sofia on Thursday, 28 June 2018.

This event is organised in the framework of the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union, and will take place the day before the High-Level Ministerial Event of the Central and South-Eastern European Energy Connectivity (CESEC) in Sofia.

An outline agenda is available here, please book the date in your agendas and register to attend here.

The event will be an opportunity to:

Финансиране за енергийна ефективност в Централна и Югоизточна Европа
 
Position on Belene NPP/ Позиция за АЕЦ Белене PDF Print E-mail
Written by Милена Агопян   
Monday, 30 April 2018 15:09
There are no translations available.

 

Позиция на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции за АЕЦ „Белене“ и рисковете за България


Position of the Association of Bulgarian Energy Agencies (ABEA) on Belene NPP and the risks for Bulgaria of reopening the project

Attachments:
Download this file (Opinion_BELENE_ABEA2018.pdf)Position ABEA on Belene NPP_eng[Position of the Association of Bulgarian Energy Agencies on Belene NPP and the risks for Bulgaria]286 Kb
Download this file (Позиция АБЕА за АЕЦ БЕЛЕНЕ2018.pdf)Позиция на АБЕА за АЕЦ „Белене“ и рисковете за България[Позиция на Българските Енергийни Агенции - АБЕА за АЕЦ „Белене“ и рисковете за България от възобнов]384 Kb
 
Проект Publenef- Стратегии за обновяване PDF Print E-mail
Written by Милена Агопян   
There are no translations available.

Представяме ви кратка информация за част от разработените пътни карти по проект Publened. В този бюлетин е направен кратък преглед на пътните карти, подпомагащи обновяването за енергийна ефективност в сектор сгради и приносът на сектора към постигане на целите за ЕЕ на национално, регионално или местно ниво.

За повече информация прегледайте прикачения файл или посетете сайта на проекта: http://publenef-project.eu

 

Attachments:
Download this file (Publenef_1st_Policy_Brief.pdf)Publenef 1st Policy brief[PUBLEnEf policy roadmaps that aim at stimulating energy efficiency renovations in the building sector]1945 Kb
 
Publenef toolbox platform PDF Print E-mail
Written by Милена Агопян   
Wednesday, 28 March 2018 00:00
The important findings of Publenef project, such as gathered by project partners best  practices,  tools and instruments supporting policymakers in implementation of energy  efficiency policies on local, regional, and national levels of administration, are now easy to be found in one place. The online platform “PUBLENEF TOOLBOX” developed under  the Publenef project consists of best  practices and tools inventories that  may be helpful to tackle the barriers the policymakers  face on their way to implement energy  efficiency policies. It is designed to give the users  the opportunity to identify the specific solution suitable to their needs  from the collection of good practices and tools.
Прочетете повече
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 16