Начало

Бъди активен

Предстоящо

...

Абонамент


Designed by:
Dream WEB -Dream WEB-
INTERACTION ПДФ Печат Е-мейл
Проект Международен транспорт и дейности за намаляване на енергията или INTERACTION по програмата Интелигентна енергия за Европа на ЕК.
Основните цели на проекта бяха:
 • Стимулиране намаляването на енергийната употреба в товарния транспорт чрез индустриалните сдружения;
 • Идентификация на най-добри практики в различни страни и обмяна на информация сред страните-участнички в проекта;
 • Постигне на устойчиво фокусиране върху енергийното редуциране в товаро-транспорта на европейско ниво, като това продължи и след приключване на проекта, посредством изграждане на стабилни мрежи от заинтересовани лица и организации в тази сфера в цялата Европейска Общност, както и в различни промишлени отрасли;
 • Разработване на законодателна рамка с цел стимулиране на възможности за редуциране на енергийната употреба в товарния транспорт на международните търговски вериги за доставка.
Резултати:
Проектът постигна следните резултати:
 • Идентификация и осъществяване на прекия потенциал от 110.000 PJ или 26.000 Mтона CO2-намаление на годишна база (което прави 220.000 PJ / 52.000 Mтона по време на проекта).
 • Разпространяване на резултатите, туловете и най-добрите практики по енергийните агенции и промишлените сектори в целия Европейски Съюз.
 • Изграждане на стабилна структура за поддържане на секторния подход, действаща и след края на проекта.
Координатор: Buck Consultants International (BCI), Холандия.
Партньори:
 • Buck Consultants International (BCI), Холандия;
 • Senter Novem, Холандия;
 • EVO, Холандия;
 • Centre for Renewable Energy Sources (CRES), Гърция;
 • TRADEMCO, Гърция;
 • Motiva, Финландия;
 • WSP LT Consultants Ltd, Финландия;
 • CONTE, Чехия;
 • Baltic Energy Forum e.V, Германия;
 • Асоциация на българските енергийни агенции (АБЕА), България*;
 • The Berlin Energy Agency, Германия.
От името на българският партньор, АБЕА, участие  взеха следните енергийни агенции:
 • Софийска Енергийна Агенция, СОФЕНА;
 • Енергийна Агенция - Пловдив, ЕАП;
 • Регионална Енергийна Агенция - Пазарджик, РЕАП.

Още:

Последно променен на Сряда, 17 Юни 2015 09:08
 

Проекти

Банер