Начало За АБЕА

Бъди активен

Предстоящо

...

Абонамент


Designed by:
Dream WEB -Dream WEB-
. ПДФ Печат Е-мейл
Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) е неправителствена организация, регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел.
Учредителите и членове на Асоциацията са юридически лица - енергийни агенции на местно и регионално равнище, основани с финансовата и идейна помощ на Европейската Комисия.

Цели:
  • Да подпомага дейностите на членовете си и обединява усилията им по отношение на подготовка на предложения за подобряване на националната и местна (общинска) нормативна база с цел подсигуряване на устойчива енергийна политика, както и дейностите им по участие  в национални, европейски и международни проекти.
  • Да поддържа контакти с Директоратът за Енергия и Транспорт към Европейската комисия, целящ приложение на директивите на ЕК, както и участие в местни и регионални инициативи.
  • Да сътрудничи с Министерството на икономиката и енергетиката, Агенцията за енергийна ефективност /АЕЕ/, Министерството на околната среда и водите и с други държавни институции при разработването на предложения за подобряване на държавната нормативна база в областта на устойчивото енергийно развитие, политиката за енергийна ефективност и употребата не възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Сътрудничество с АЕЕ при осъществяването на държавната политика за енергийна ефективност, внедряване на нови технологии и ВЕИ.
  • Да обменя на информация и разпространява най-добри практики и резултати на международно и национално равнище.
  • Да подпомага местните власти (включително и общини, които не членуват в Асоциацията) в инициативи и проекти свързани с енергийната ефективност и екология.
Дейностите на Асоциацията включват проучване, иницииране и разработване на проекти, нормативни актове и стандарти, изпълнение на проекти, консултации и програми в областта на енергийната ефективност и екологията, внедряване на екологично-доказани енергийни технологии, обучаване, публикуване и разпространение на информационни материали относно енергийния сектор, както и всякакъв вид друга дейност, която не е забранена от закона свързана с проблемите по енергийна ефективност и околна среда.
През 2005 г. АБЕА взе участие в два проекта по програмата интелигентна енергия за Европа - FINANCE и e-ATOMIUM. От 2006 стартира нов проект, в който участва Асоциацията - INTERACTION.
Мисията на АБЕА
Мисията на АБЕА е да координира и да обедини потенциала и опита на членовете си и да ги представлява пред българското правителство, регионалните и местни власти, частните общности и пред институциите на Европейската Комисия и съответните представители на Директората (DG TREN) по енергия и транспорт за Европа, както и пред световната мрежа за енергийна ефективност ManagEnergy и други международни организации и структури.
Приоритетите на АБЕА
Основен приоритет на асоциацията е изграждане и подобряване на устойчива структура, която ще поддържа и влияе на потенциала и ще разработва и изразява позициите на членовете си пред българските и европейските власти, структури и организации, т.е. ще действа като основен представител на членовете си без да ограничава дейностите им.

Последно променен на Вторник, 30 Януари 2018 13:21
 

Проекти

Банер