Начало ОЩЕ ЗА АБЕА! Проекти e-ATOMIUM

Бъди активен

Предстоящо

...

ВходАбонамент


Designed by:
Dream WEB -Dream WEB-
e-ATOMIUM ПДФ Печат Е-мейл
Обща Информация
Основни цели
e-Atomium имаше за цел да увеличи познанието и компетенциите на енергийните агенции, информационните центрове и местните власти в областта на устойчивата енергийна употреба на транспорта.
Ето защо, в краткосрочен план e-Atomium разработи и осигури обучение и образователни програми за специфични целеви групи по такъв начин, че да разшири техните познания в областта на транспорта и предвижването.
В дългосрочен план проектът има поддържаща роля и стимулира активните участници на местно, регионално и европейско равнище от енергийните агенции, информационните центрове и местните власти в областта на устойчивата енергийна употреба на транспорта.
Ползи за енергийните агенции и местните участници
Участвайки в курса на e-Atomium, енергийните агенции, информационните центрове и местните власти от Белгия, Франция, Ирландия, Италия, Холандия и Великобритания:
  • се сдобиха с образователни програми, разширявайки по този начин знанията и компетенциите си в областта на транспорта и предвижването,
  • имаха възможност да включат устойчивата енергийна употреба на транспорта в тяхната основна дейност,
  • имаха възможност да обменят опит, както и know-how в областта на устойчивата енергийна употреба на транспорта посредством участието си в работни срещи, обучителни посещения и т.н.
Описание
Основната роля на e-Atomium беше да засили познанията и компетенциите на енергийните агенции, информационните центрове и местните власти в областта на устойчивата енергийна употреба на транспорта. Стимулиране активното участие и инициативи на местно равнище е по-нужно, отколкото обикновения обмен на информация и знания. Ето защо, e-Atomium използваше подхода от долу на горе, за да осигури професионално обучение и образователни програми.
Основаващ се на събраната информация от фазата на подготовка, първата фаза анализира наличната информация, опит, идентифицирани празнини в информацията, нужди на целевите групи. Нещо повече, e-Atomium провери компетенциите и уменията нужни за работа в областта на устойчивата енергийна употреба на транспорта. В тази първа фаза енергийните агенции и мрежите от енергийни агенции бяха интензивно ангажирани в проекта, тъй като те са най-важните ключови участници.
През втората фаза бяха изработени необходимите дидактични стратегии, образователни материали в сътрудничество с целевите групи. В образователните насоки и при разработването на курсове се извърши един продължителен процес за осигуряване на качеството. Беше изработен списък на най-подходящите теми за обучение, базиращ се на обмена на информация с ключовите участници и целевите групи. Включването на ключовите участници в целия проект осигури универсалност на образователните програми към всички страни от ЕС и  осигури гъвкавост по отношение на адаптацията на курса към всяка страна.
По време на третата фаза на проекта, разработените образователни програми бяха приложени в шест различни страни (Белгия, Франция, Ирландия, Италия, Холандия и Великобритания). Бяха разработени индивидуални бизнес обучения  в тясно сътрудничество с обучаваните. Бизнес обучението имаше за цел да подсили енергийната агенция и/или информационния център и/или местната власт с цел включване на устойчивата енергийна употреба в транспорта като част от тяхната основна дейност. Тази фаза приключи с оценка на разработените курсови материали и образователни програми.
Разпространяване на резултатите, продуктите и най-добри практики са дейности, които се извършват постоянно. Различни промоционални и рекламни материали (брошури, информационни материали, пакет за самообучение, работни срещи) са част от средствата за комуникация, използвани в e-Atomium.
Резултати
Те могат да бъдат обобщени така:
  • разработен на универсален образователен курс за всички страни на ЕС,
  • увеличен на интереса на енергийните агенции, информационните центрове и местните власти в областта устойчивата енергийна употреба в транспорта на местно равнище,
  • повишена квалификацията на персонала от енергийните агенции или местните лица, получили обучение по проекта,
  • учредени на нови структури за координация и обмен на информация,
  • стимулиране и повишаване на активното участие в устойчивата енергийна употреба на транспорта в дългосрочен период.
Повече информация на: http://www.e-atomium.org/
Последно променен на Петък, 07 Януари 2011 09:38
 

Проекти

Банер