Начало КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА

Бъди активен

Предстоящо

...

Абонамент


Designed by:
Dream WEB -Dream WEB-
КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Петък, 08 Ноември 2013 09:23

ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ


Офисът за технологичен трансфер на знания е модерен иновативен център за изследване, анализ, наблюдение, моделиране на качество на атмосферния въздух (КАВ), енергийно потребление и емисии парникови газове на местно ниво в района на Балканите чрез използване на най- съвременни информационни и комуникационни технологии.


НАШАТА МИСИЯ

Подкрепа на национални и местни действия за разработване и прилагане на интегрирани политики за намаляване на енергийното потребление и емисиите основни замърсители  на атмосферата и парникови газове.

Центърът за интегрирано управление на качеството на въздуха на АБЕА работи по всички компоненти от управлението на качеството на въздуха, а именно:

 

 

mod

 

Техническо оборудване:


img_2574_2

Мобилна лаборатория за качество на атмосферния въздух

 

img_2570_1

Мобилна лаборатория за измерване и анализ на КАВ, обезпечена с метеорологична мачтаopsis_pm opsis_pm inlet pm10

Семплери за измерване концентрациите на  ФПЧ2.5 и ФПЧ10

 

 

t200-nox

Семплер за измерване концентрациите на NO, NO2, NOx

 


airviro_BS airviro_logo

Система за управление на КАВ- Airviro с 13 дисперсионни модела


 

ИЗМЕРВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА:


•  Измерване на КАВ във всяка една точка
•  Измервания за изискванията на комплексни разрешителни на предприятия, с цел анализ, по сигнали, на места без стационарни станции
•  Измерване концентрациите на основните замърсители– ФПЧ10, ФПЧ2,5, NO, NO2, Nox
•  Измерване на метеорологични параметри – температура, скорост и посока на вятъра, влажност, атмосферно наляганеИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ЕМИСИИ

Екипът на Центъра има богат опит в инвентаризацията на емисии по сектори – индустрия, транспорт, битов, неорганизирани източници.ДИСПЕРСИОННО МОДЕЛИРАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА:


Центърът използва най-разпространената и функционална система за управление на КАВ в света – Airviro. Системата съдържа 13 дисперсионни модела (AEROMOD, Austal 200, CALPUF, Noise screening ISO 9613-2, OSPM Street canyon, SMHI: Danard Wind Model, street canyon, Dispersion, Grid, Heavy Gas, MATCH, Receptor, Gauss).
Моделирането може да се извърши за дадена община или за по-големи и по-малки териториални единици.
Моделирането покрива всички изисквания на общинските програми за опазване чистотата на атмосферния въздух.
Моделирането може да бъде статистическо, близко до реалното време или прогнозно като позволява тези симулации да се използват при взимането на управленски решения.

 

УСЛУГИ


•    Изпитване качеството на атмосферния въздух – фини прахови частици (ФПЧ10, ФПЧ2,5) и азотни оксиди (NO, NO2, NOx)
•    Инвентаризация на емисии по сектори
•    Дисперсионно моделиране на качеството на въздуха и оптимизационни сценарии
•    Разработване и актуализиране на общински програми и планове за качеството на въздуха – чл. 27 от ЗЧАВ
•    Разработване и актуализиране на общински програми и планове за възобновяеми енергийни източници и биогорива – чл. 10 от ЗВЕИ
•    Разработване и актуализиране на общински програми и планове за енергийна ефективност – чл. 11 от ЗЕЕ
•    Метеорологични и климатични изследвания
•    Прогнозно и прединвестиционно моделиране влиянието на инфраструктурни проекти върху КАВ;
•    Проверка на оплаквания за превишаване пределнодопустимите концентрации в зони, където няма автоматични измервателни станции
•    Моделиране на замърсяване при бедствия и аварии и изготвяне на оптимизационни сценарии за евакуация на населението

 

За контакти:


ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Бул. „Руски“ 139, ет. 3, офис 301
Пловдив 4000
Телефон: 032 625 755
Факс: 032 625 754

Моб.: 0893/ 558 650


Лияна Аджарова
Председател на управителния съвет
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

инж. Милена Агопян
експерт, координатор на проекти

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 Последно променен на Четвъртък, 18 Юни 2015 17:37