EAP.jpgabealogopanair

ОСМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ АГЕНЦИИ

 

ЕНЕРГИЯ, ОКОЛНА СРЕДА, КЛИМАТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА - 
БИОМАСА ЗА ЕНЕРГИЯ,ГОРИВА И БИОГАЗ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) организира 8-та
Национална конференция "Биомаса за енергия, горива и биогаз", която ще се
проведе на 27.09.2012 в рамките на Международна изложба за енергетика и
екология-ЕНЕКО, Международен Технически Панаир Пловдив 2012.
Целта на конференцията е да се насочи вниманието на общините, националните
институции и бизнеса към възможности за реализиране на проекти за
производство на енергия и горива от дървесни, селскостопански и битови
отпадъци. Форматът на конференцията е две сесии с дискусии, от 13:00 до
18:00 часа.
АБЕА и Енергийна Агенция - Пловдив (ЕАП) като официални партньори на ЕНЕКО,
в партньорство с МИЕТ, МОСВ и АУЕР, Ви канят да се включите в конференцията
и дискусиите за оползотворяване на дървесни, селскостопански и битови
отпадъци, финансиране на такива проекти и привличане на инвеститори. Ще се
радваме и да посочите един или двама експерти, които да участват в
дискусиите.
За четвърта поредна година, на тържествена церемония ще бъдат връчени
наградите на победителите в Лига "Биомаса", и Лига "Слънчева енергия",
състезаващи се със своите постижения и в Европейската Шампионска лига.
В рамките на изложбата ЕНЕКО, дните 26-28 септември са обявени за "Дни на
зелената енергия". Българските енергийни агенции и техните партньори ще
представят над 40 доклади и презентации на актуални за българските общини
теми като: устойчив транспорт и мобилност, енергоефективно обновяване на
българските домове и сгради с близко до нулево потребление на енергия,
екологични покупки и услуги, иновации и услуги за енергийна ефективност,
зелена енергия и биогорива.
Участието в конференцията, както и във всички събития по време на "Дните на
зелената енергия" е безплатно. Осигурени са кафе паузи и делови коктейли за
установяване на партньорства с други общини, фирми и организации работещи в
сферата на зелената енергия.
Тази година АБЕА отново ще има щанд на панаира (Палата 10, G2), на който
съвместно с фирмите и организациите от Клъстер "Зелена синергия" ще може да
получите информационни материали и консултации относно идентифициране на
потенциални енергийни проекти във вашите общини и бизнес, както и други
възможности за устойчиво енергийно развитие на местно ниво.
Очакваме положителната Ви реакция за  участие в конференцията и другите
събитията.
Моля да потвърдите участието на посочените представители на тел/факс 032 62
57 54 или E-mail:
cgpf-eap@mbox.contact.bg като попълните приложената регистрационна форма.
Приложена е и пълната програма на посочените събития.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) организира 8-та

Национална конференция "Биомаса за енергия, горива и биогаз", която ще се

проведе на 27.09.2012 в рамките на Международна изложба за енергетика и

екология-ЕНЕКО, Международен Технически Панаир Пловдив 2012.

Целта на конференцията е да се насочи вниманието на общините, националните

институции и бизнеса към възможности за реализиране на проекти за

производство на енергия и горива от дървесни, селскостопански и битови

отпадъци. Форматът на конференцията е две сесии с дискусии, от 13:00 до

18:00 часа.


АБЕА и Енергийна Агенция - Пловдив (ЕАП) като официални партньори на ЕНЕКО,

в партньорство с МИЕТ, МОСВ и АУЕР, Ви канят да се включите в конференцията

и дискусиите за оползотворяване на дървесни, селскостопански и битови

отпадъци, финансиране на такива проекти и привличане на инвеститори. Ще се

радваме и да посочите един или двама експерти, които да участват в

дискусиите.


За четвърта поредна година, на тържествена церемония ще бъдат връчени

наградите на победителите в Лига "Биомаса", и Лига "Слънчева енергия",

състезаващи се със своите постижения и в Европейската Шампионска лига.

В рамките на изложбата ЕНЕКО, дните 26-28 септември са обявени за "Дни на

зелената енергия". Българските енергийни агенции и техните партньори ще

представят над 40 доклади и презентации на актуални за българските общини

теми като: устойчив транспорт и мобилност, енергоефективно обновяване на

българските домове и сгради с близко до нулево потребление на енергия,

екологични покупки и услуги, иновации и услуги за енергийна ефективност,

зелена енергия и биогорива.


Участието в конференцията, както и във всички събития по време на "Дните на

зелената енергия" е безплатно. Осигурени са кафе паузи и делови коктейли за

установяване на партньорства с други общини, фирми и организации работещи в

сферата на зелената енергия.


Тази година АБЕА отново ще има щанд на панаира (Палата 10, G2), на който

съвместно с фирмите и организациите от Клъстер "Зелена синергия" ще може да

получите информационни материали и консултации относно идентифициране на

потенциални енергийни проекти във вашите общини и бизнес, както и други

възможности за устойчиво енергийно развитие на местно ниво.

Очакваме положителната Ви реакция за  участие в конференцията и другите

събитията.


Моля да потвърдите участието на посочените представители на тел/факс 032 62

57 54 или E-mail:  <mailto:cgpf-eap@mbox.contact.bg>

cgpf-eap@mbox.contact.bg като попълните приложената регистрационна форма.

Приложена е и пълната програма на посочените събития.

 


За повече информация:

Енергийна Агенция –Пловдив

Лияна Аджарова

е – mail: liyana.adjarova@eap-save.dir.bg

тел. 032/ 625 756