Независими сертифицирани консултанти по Договори за енергоспестяване с гарантиран резултат Печат
Написано от Милена Агопян   
Петък, 27 Февруари 2015 12:48

По инициатива на Асоциацията на българските енергийните агенции /АБЕА/ и Европейски институт по труда /ЕИТ/ бе създадена База данни, на национално ниво, за независими консултанти по проекти с Договори за енергоспестяване с гарантиран резултат - ДГР. В съответствие със задачите на проект : “Развиване на пазарите за енергийни услуги чрез внедряване на ДГР“   започна и обучение на независимите консултанти.  Първото обучение бе проведено в гр.Пловдив.  В него взеха участие 35 експерти, представители  на Енергийни агенции, ВУЗ, МСП, Строителна камара Пловдив, Община Пловдив.

Ролята на консултантите е да подпомагат собствениците на обекти, подлежащи на енергийно реновиране / основно Общините/, в избора  за проекти по ДГР, както и  в целия работен процес по тяхната реализация. Базата данни е налична на страницата на АБЕА / www.abea-bg.org/, а линк към нея  е на разположение на 265-те Общини чрез мрежата - Еко.Енергия /www.ecoenergy-bg.net/. Тя ще бъде допълвана след провеждане на всяко следващо обучение на консултанти.

Последно променен на Четвъртък, 14 Май 2015 21:38