Начало НОВИНИ b2b Форум за Югоизточна Европа Енергийна ефективност и възобновяема енергия, управление на отпадъци и рециклиране

Бъди активен

Предстоящо

...

Абонамент


Designed by:
Dream WEB -Dream WEB-
b2b Форум за Югоизточна Европа Енергийна ефективност и възобновяема енергия, управление на отпадъци и рециклиране ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Асоциация на Българските Енергийни Агенции   
Вторник, 06 Март 2012 10:53
b2b Форум за Югоизточна Европа - Енергийна ефективност и възобновяема енергия, управление на отпадъци и рециклиране

28-30 март 2012, София


Изявата се утвърди като една от най-мащабните и е с фокус Югоизточна Европа. Нейният формат постоянно се обогатява и включва: Конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE и ВЕ), Изложба за соларни технологии SEE Solar и Конференция и изложба за управление на отпадъци, рециклиране и екология ’Save the Planet’.


В програмата ще вземат участие над 80 лектори от 18държави.Ще се дискутиратгорещитетеми:енергийна ефективност,биомаса, депониране, управление на отпадъци,рециклиране, енергия от отпадъци.Внимание ще бъде отделенонапублично-частното партньорство като успешна схема зафинансиранеи различнигъвкавифинансови инструменти зареализирането на ЕЕ иВЕИпроекти. Друг интересен момент ще е сесията, посветена напревенцията. Експерти от Асоциацията за градовете и регионите за устойчивоуправление (ACR+) ще представятдобри практики от големи европейскиградове за редуциране на количествата отпадъци. Нов акцент е дискусионният форум "Фотоволтаиката- индустрия на кръстопът". Той ще даде конкретни отговори за тенденциите,рисковете и перспективите всектора. Конкурсът "Българскаекообщина" е предизвикателство към местните власти и всъревнованието се включихаредица общини.В рамките напрограмата на форума ще се проведе и кръгла маса с представители наобщините.


Програма на Конгрес за ЕЕ и ВЕИ и Конференция ‘Save the Planet

Регистрация за Конгрес за ЕЕ и ВЕИ

Регистрация за Конференция ‘Save thePlanet


Изложбите

Те се отличават със силно международно присъствие- над 250директни изложители ипредставени фирмиот30държави.30%е ръстът нановитеучастници. Посетителите щевидят в няколко зали на ИЕЦизключително разнообразие насистеми за соларна, био-, вятърна и хидроенергия, решения заенергийна ефективност, електрически автомобили,оборудване за третиране и събиране на отпадъци, транспортнисредства,технологии закомпостиране, рециклиращи машинии др.


Регистрация за посещение на изложбата за ЕЕ и ВЕ

Регистрацияза посещение на изложбата за екология "Savethe Planet"


Брошура

Статистика2011

www.viaexpo.com

Последно променен на Четвъртък, 15 Март 2012 08:51