Начало НОВИНИ Енергийна сигурност на Югоизточна Европа и национална сигурност

Бъди активен

Предстоящо

...

Абонамент


Designed by:
Dream WEB -Dream WEB-
Енергийна сигурност на Югоизточна Европа и национална сигурност ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Милена Агопян   

Асоциацията на Българските Енергийни Агенции в партньорство с Български минен и енергиен форум организираз международна конференция "Енергийна сигурност на Югоизточна Европа и национална сигурност" под патронажа на Теменужка Петкова, Министър на енергетиката, която ще се проведе на 15.0.2018г в Интер Експо Център София.
Динамичните промени в енергийното развитие на страните - членки на ЕС както и на света и новите заплахи, като рисковете за осигуряване на непрекъснатост на доставките на енергийни суровини  и  енергия, доминирането на геополитическите над икономическите интереси в редица случаи на монополни доставки, както и нарастващите терористични заплахи поставят темата за енергийната сигурност в основата на националната сигурност на държавата. Сигурността на доставките на енергия и енергийни  ресурси става първи приоритет в енергийната политика на страните - членки на ЕС.
Основните цели на конференцията са свързани с дискусии на връзката между националната сигурност и сигурността на доставките и методите и техническите средства за повишаване на тяхната  надеждност  срещу  потенциални  увреждания  и  терористични  атаки на енергийната инженерна инфраструктура ще бъдат другата основна цел на дискусиите.

 

Повече за събитието можете да откриете ТУК.

Програма
:
8:30-9:
0
0
Регистрация и кафе за добре дошли
9:
0
0-9:
30
Откриване и приветствия
Мария Габриел
, Еврокомисар по цифровите технологии - видеообръщение
Красимир  Каракачанов
,  Заместник-председател  на  Министерски  съвет,
Министър на отбраната
Теменужка Петкова
, Министър на енергетиката
Проф. Д-р Валентин Гоев
, Заместник Ректор на УНСС
9:
30
-10:45
Панел  1
:
Основни  изисквания  и  принципи  за  постигане  на  национална
сигурност чрез енергийна сигурност
Модератори: Посл. Елена Поптодорова,
Атлантически Клуб, Посл. Илиян Василев,
България Аналитика
1.
Георги Кръстев
,  Съвет  за  национална  сигурност  към  МС,  България,  Енергетика  и
национална сигурност на България
2.
Проф. Булат Нигматулин,
Русия, Енергийната и национална сигурност на България
– независим поглед отвън
3
. Оливие Маркет
, Президент на
AES
Bulgaria
, Сигурност на електрическите доставки
като част от националната сигурност
4 .
Проф.  Димитър  Димитров
,  УНСС,  България,  Образование,  кадри  и  национална
сигурност
5. Димитър Куюмджиев
,  БЕМФ,
Защита  на  енергийната  инфраструктура  в  България
днес и утре
6 .
Атанас  Радев
,  ЦИНСО-БАН,
Кибер  сигурността  през  очите  на  обикновения
потребител
Дискусия
10:45-11:15
Кафе пауза
1
1
:15-12:45
Панел  2:
Кибер  сигурност  и  физическа  защита  на  енергийна
инфраструктура и превенции от терористични атаки
Модератор:
Проф.  Стефан  Хаджитодоров,  Центъра  за  национална  сигурност  и
изследвания на отбраната, БАН, Проф.Атанас Тасев, БЕМФ
1.
Д-р  Валери  Пъневски
,  ИМСТЦХА-БАН,  Интегрирана  сигурност  и  защита  на
енергийни инфраструктури
2.
Доц. д-р Любов Минчева
, Софийски Университет,
Томас Гариери
,
САЩ,
Незаконен  трафик  на  радиоактивни  материали  и  терористични  заплахи  спрямо
енергийната инфраструктура и доставки. Инструменти за превенция
3.
Стилиян  Георгиев,  Владимир  Върбанов,  Христо  Колев
,  БАН,  Мултимодална
сензорна система за защита на критична инфраструктура
4.
Любомир Иванов
, Пейсейф България, Кибер сигурността вече не е лукс
5
.
Стиляна Петрова
,
D365  for  Field  service,  Innexys
,
Модернизация  и  иновации  при
управлението на ресурси и поддръжката на техническа инфраструктура
Дискусия
12:45-13:30
Коктейл
13:
30
-1
5
:3
0
Панел 3
:
Либерализацията на пазара на природен газ
-
условие за постигане
на регионална енергийна и национална сигурност.
Модератор:Хавиер Фожра, ТОТАЛ България, Камелия Славейкова, ШЕЛ България
1.
Джеиш  Пармар
,  B a r i n g a ,
UK
,
България:  ролята  на  природния  газ  за
декарбонизацията
2.
Давиде Рубини
,
Shell
,
Либерализация на газовия пазар в България
3.
Гари Левсли
,
Petroceltic
,
Ново газово хранилище Галата в България - за повишаване
на регионалната енергийна сигурност и съдействие за либерализацията на пазара на
природен газ
4.
Едуард Блънд
,
Terroleum
,
UK
,
Опит  в  областта  на  българската  петролна  и  газова
ивдустрия
5.
Теодора  Георгиева,
ICGB
,
Статус  на  проекта  за  изграждане  на  газовия
интерконектор България - Гърция
Дискусия
1
5
:30-1
6
:
30
П
a
нел 4
:
Повишаване на енергийната сигурност, опазване на околната среда
и ролята на местните енергийни производства
Модератор: Оливие Маркет,
AES
Bulgaria
, Посл.Петър Попчев
1
.
СтанчоАндреев
,  Приноса  на  топлоелектрическите  централи  в  района  на  „Марица
изток“ за енергийната сигурност и новите екологически предизвикателства
2
.
Лияна Аджарова
, АБЕА, Ролята на местните власти в дългия път към енергийната
сигурност
3
.
Юлиян  Попов
,  Коалиция  за  климата,  Проекта  на  Европейския  съюз  „Въглищни
региони в преход“ и бъдещето на комплекса „Марица изток“
4
.
Д-р  Валентин  Георгиев
,  БЕМФ,
Д-р  Атанас  Василев
,  ИО-БАН,
Prof.  Dr.  Klaus
Wallmann
,  GEOMAR,  Германия,    Оползотворяването  на  залежите  на  газ  -  хидрати  в  Черно
море – възможност за повишаване на енергийната сигурност на региона
5
.
Проф. В.Балинов
, БЕМФ,
Доц.
В.Велев
, МГУ, България,
Собствените източници на
нефт и природен газ в България
-
днес и утре
Дискусия
16:30-16:45:
Кафе пауза
16:45-17:30:
Окончателни дискусии и заключения
Горещи теми:
За ефективна диверсификация на доставките на природен газ и създаване на газов хъб,
Христо Казанджиев,
БЕМФ
Приноса  на  нова  ядрена  мощност  в  България  за  енергийната  сигурност–  „за“  и
„против“,
Проф. Атанас Тасев,
БЕМФ
Панелисти
:
Иван Хиновски ,
БЕМФ - модератор
Ka
мелия Славейкова
,
Shell
България
Георги Кръстев
, Съвет за национална сигурност към МС
X
авиер Фожра
,
TOTAL
Bulgaria
Пламен Денчев
,
ASM
-
BG
Investment
AD
O
ливие Маркет
,
AES
Bulgaria
Христо Казанджиев
, БЕМФ
Проф. Атанас Тасев,
БЕМФ
Посл. Илиан Василев,
IES