Начало НОВИНИ Успешно приключи XII конференция на АБЕА ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ – ИНТЕГРИРАНО ЕНЕРГИЙНО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ, БИОЕНЕРГЕТИКА, СГРАДИ С ПОЧТИ НУЛЕВО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ“

Бъди активен

Предстоящо

...

Абонамент


Designed by:
Dream WEB -Dream WEB-
Успешно приключи XII конференция на АБЕА ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ – ИНТЕГРИРАНО ЕНЕРГИЙНО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ, БИОЕНЕРГЕТИКА, СГРАДИ С ПОЧТИ НУЛЕВО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ“ ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Милена Агопян   
Сряда, 07 Декември 2016 00:00

На 06.12.2015г в гр. София, хотел "Шератон", зала "Сердика" се проведе XII конференция на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА): "ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ – ИНТЕГРИРАНО ЕНЕРГИЙНО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ, БИОЕНЕРГЕТИКА, СГРАДИ С ПОЧТИ НУЛЕВО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ“.

Събитието премина успешно, при голям интерес като събра широка аудитория. Основните акценти на конференцията бяха:

- Предизвикателства пред енергийните политики- национални и общински цели и предизвикателства

- Интелигентни биорегиони- оползотворяваане на биомаса и използване на биогорива

- Сгради с почти нулево потребление. Зелени поръчки

Първата сесия се фокусира върху предизвикателствата пред енергийните политики- национални и общински цели и предизвикателства:

 • Енергийна стратегия от позицията на енергийния баланс- презентацията бе представена от проф. Пламен Цветанов и попказа енергиен баланс на България, инструменти за моделиране производствената структура на националната енергетика, стратегии за развитието на енергетиката;
 • Платформа за мониторинг и анализ на енергийно потребление и производство на градско ниво- общини, доставчици и потребители на енергия заедно- презентацията бе представена от инж. Даниела Костова (Енергийна Агенция- Пловдив) и показа възможностите, които дава реализираният в Пловдив проект iURBAN, за интелигентен енергиен мениджмънт на ниво град;
 • Предизвикателствата пред местните власти в процеса на интегрирано планиране- презентацията бе представена от Елена Симеонова (Агенция за управление на енергията- Добрич) и илюстрира концепция за сливане на плановете за устойчиво енергийно развитие и плановете за устойчива мобилност като начин за интегрирано планиране в общините;
 • Регионален план за отопление и охлаждане- презентацията бе направена от Ангел Николаев (Черноморски изследователски енергиен център), който  представи интегриран план за отопление и охлаждане на Родопския регион;
 • Енергийни и екологични обсерватории в управлението на емисии и енергийно потребление и производство на общинско ниво- презентацията бе представена от Ина Карова и Кирил Тунев (Енергийна Агенция- Пловдив) и посочи проблемите пред българските общини при събирането на данни;

След първата сесия се проведе демонстрационната чат от конференцията, която включваше:

- съвременни, високотехнологични начини за енергийно обследване на сгради с помощта на дрон;

- мобилна лаборатория за изпитване качеството на въздуха, измерваща в реално време;

- технологично оборудване за емисионен контрол на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижи източници- горивни инсталации;

- демонстарция възможностите на система за управление качеството на въздуха и дисперсионно моделиране на замърсяванията;


Втората сесия се фокусира върху интелигентните биорегиони, оползотворяване на биомаса и използване на биогорива:

 • Отоплителна централа на биомаса в гр. Бургас- пример за енергийна ефективност в отоплението- презентацията бе представена от инж. Юлия Димитрова (Главен експерт „ЕЕ“, Дирекция „Строителство“, Община Бургас) и показа модернизираната районна отоплителна централа в к-с"Меден рудник", използваща биомасата като гориво;
 • Центрове за логистика и търговия с биомаса- концепция за създаване на устойчиви регионални вериги на снабдяване с дървесна биомаса- презентацията бепредставена от Тодор Шукеров (Национална асоциация за биомаса).
 • Качеството на биогоривата- гаранция за развитие на пазара- презентацията бе представена от д-р инж. Елка Пискова (ръководител Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, компост и биоразградими отпадъци към енергийна Агенция - Пловдив), съдуржаща информация за услугите, извършвани от акредитирана съгласно БДС EN ISO /IEC 17025 изпитвателна лаборатория и натрупания до момента опит;
 • В4В подпомага Европейския бизнес да използва топлина от биомаса- презентацията представи проф. Анна Аладжиджиян относно развиване на политически рамки за устойчиво, печелившо и висококачествено отопление с биоенергия;
 • Интелигентни градове и региони-интегрирано енергийно управление и развитие, биоенергетика, сгради с почти нулево енергийно потребление"- презентацията представи Борислав Сандов (Коалиция за климата) с акцент върху прилагането на местни енергийни планове,  популяризиране концепцията за местни мрежи за дългосрочна енергийна трансформация

Третата сесия беше тематично насочена към сградите с близко до нулевото потребление и зелените поръчки:

 • Национална програма за сгради с нулево потребление-презентацията бе представена от инж. д-р Здравко Георгиев (Софийска енергийна агенция- Софена);
 • Сгради с почти нулево потребление- възможности за развитие на пазара - презентацията бе представена от Тодор Тонев (Черноморска Регионална Агенция за Управление на Енергията) като се фокусира върху увеличаване стойността на недвижимите имоти в съществуващите сгради с помощта на съществена трансформация на енергията и архитектурната на сградата;
 • Примери на сгради с близки до нулевото потребление на енергия- презентацията бе представена от инж. Петър Кисьов (Енергийна Агенция- Пловдив) и показа добри практики от сгради с близки до нулевото потребелние на енергия;
 • Зелените общетсвени поръчки като ново стъпало в устойчивото развитие на общините. Теническа помощ от енергийните агенции- презентацията беше представенаот Милена Налбанчева (Черноморска Регионална Агенция за Управление на Енергията) , насочена към повишаване уменията и капацитета на публичните власти за пестене на енергия, намаляване на въглеродните емисии и разходите, чрез прилагане на новаторски решения при подготовката и изпълнението на зелени обществени поръчки;

Конференцията приключи с дискусия по представените теми.

Въпроси и коментари- оставаме на разпопложение:

Милена Агопян,

Бул. Руски 139, ет. 3, офис 301, Пловдив 4000, България

Тел./факс: 032/625 754; Моб.: 0893 558 650

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

www.abea-bg.org


Презентации- от линковете по- долу можете да свалите представените по време на конференцията презентации:

ПАНЕЛ 1

ПАНЕЛ 2

ПАНЕЛ 3


СНИМКИ

 

Последно променен на Четвъртък, 08 Декември 2016 16:21