Home NEWS Независима лаборатория заизпитване на биогорива и компост

Calendar

...

Designed by:
Dream WEB -Dream WEB-
Независима лаборатория заизпитване на биогорива и компост PDF Print E-mail
Written by Милена Агопян   
Wednesday, 21 September 2016 09:18
There are no translations available.

Лабораторията за изпитване на твърди биогориваи компост (ЛИТБК) към Енергийна Агенция-Пловдив е първата специализирана оборудвана с нова съвременна високочувствителна аналитична апаратура - производство на водещи фирми за аналитична, изследователска и експертна дейност в областта твърдите биогорива, компоста и качеството на атмосферния въздух.

ЛИТБК е аналог на съвременните европейски лаборатории и извършва:

  • Вземане на проби (извадки) от твърди биогорива и компост
  • Изпитване на твърди биогорива (биомаса, дървестни пелети, дървестни брикети, дървесен чипс, дървени въглища, селскостопанска отпадна биомаса като суровина за производство на биогорива)
  • Екологични измервания

ЛИТБК е акредитирана в съответствие с изискванията на акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 за изпитване на:

 

- твърди биогорива (дървесни и недървесни пелети, дървесни и недървесни брикети, дървесен чипс, дърва за огрев);

- биоразградими отпадъци и продуктите, получени при тяхното оползотворяване (компост, ферментационнен продукт, органичен почвен подобрител и стабилизирана органична фракция от МБТ), утайки, почви.

Лабораторията разполага с необходимата апаратура и капацитет и извършва анализ и окачествяване на утайки, отпадъци, компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител от процеса на компостиране и анаеробно разграждане, стабилизираната органична фракция от механично биологично третиране, и др.

 

Сертификат за акредитация

Заповед за разширяване обхвата на дейността


 

Last Updated on Wednesday, 21 September 2016 14:35