Home NEWS Независими сертифицирани консултанти по Договори за енергоспестяване с гарантиран резултат

Calendar

...

Designed by:
Dream WEB -Dream WEB-
Независими сертифицирани консултанти по Договори за енергоспестяване с гарантиран резултат PDF Print E-mail
Written by Милена Агопян   
Friday, 27 February 2015 12:48
There are no translations available.

По инициатива на Асоциацията на българските енергийните агенции /АБЕА/ и Европейски институт по труда /ЕИТ/ бе създадена База данни, на национално ниво, за независими консултанти по проекти с Договори за енергоспестяване с гарантиран резултат - ДГР. В съответствие със задачите на проект : “Развиване на пазарите за енергийни услуги чрез внедряване на ДГР“   започна и обучение на независимите консултанти.  Първото обучение бе проведено в гр.Пловдив.  В него взеха участие 35 експерти, представители  на Енергийни агенции, ВУЗ, МСП, Строителна камара Пловдив, Община Пловдив.

Ролята на консултантите е да подпомагат собствениците на обекти, подлежащи на енергийно реновиране / основно Общините/, в избора  за проекти по ДГР, както и  в целия работен процес по тяхната реализация. Базата данни е налична на страницата на АБЕА / www.abea-bg.org/, а линк към нея  е на разположение на 265-те Общини чрез мрежата - Еко.Енергия /www.ecoenergy-bg.net/. Тя ще бъде допълвана след провеждане на всяко следващо обучение на консултанти.

Last Updated on Thursday, 14 May 2015 21:38